PEGIDA NEDERLAND ROTTERDAM 19-12-2015

Speech 19-12-2015 Rotterdam

===================

 

Nederland zal de geschiedenisboeken ingaan als een land dat door naïviteit geïslamiseerd werd. Maar eerst wil ik iets zeggen over de armoede in ons eigen land.

 

Er is ook zoiets als geestelijke armoede.

Onze kinderen zijn opgegroeid met Sinterklaas en Kerstfeest. Op de meeste scholen was dat voor elk kind iets om naar uit te kijken. Dit mag en kan niet vervangen worden door het Suikerfeest.

Het Suikerfeest mag geen nationale feestdag worden in Nederland!! Dit is een Islamitsch feest en dat moet het ook blijven! Nederland is nog geen Islamitisch land! Als wij naar een Islamitisch land zouden gaan dan zouden wij daar ook niet onze feestdagen krijgen.

Ik vind dat integratie niet volledig van één kant moet komen. Jongens en meisjes mogen ook gewoon bij elkaar op zwemles en in de klas.

Laat onze jeugd ook genieten van hun onbezorgde jonge jaren zoals wij dat ook hebben gedaan voor de Islam hier voet aan de grond kreeg met dank aan de dhimmi politici.

 

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg.

De toegang van ouderen tot de zorg wordt sterk gehinderd. Bezuinigingen op thuiszorg zorgen dat kwetsbare ouderen blijven verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer schoongemaakt en controles vallen weg. Er is veel armoede onder ouderen. De sociale controle valt weg als ze geen familie hebben. In de zorg stijgt het aantal ouderen dat zich op de spoedeisende hulp meldt. Brandwondencentra melden een forse toename van ouderen met ernstige verbrandingen en eerstehulpposten zien het aantal senioren sterk groeien. Wij hebben allemaal ouders en het ligt ons na aan het hart dat zij een goede oude dag hebben.

 

Ook onze daklozen in Nederland hebben hulp nodig. Die krijgen niet genoeg opvang. Bij het Leger des Heils kunnen ze de nacht doorbrengen. Elke Gemeente heeft andere regels. Soep, brood en dekens zijn de eerste behoeften van dak- en thuislozen. Maar na een nacht doorgebracht te hebben, moeten ze de volgende dag weer de straat op. In sommige Gemeentes betaal je 5 euro voor een slaapplaats. Dus wij hebben genoeg armoede in Nederland. En een Asielzoeker kost de Gemeente 100 euro per dag per persoon. En dan krijgen ze nog voorrang als het gaat over toewijzing van een huurwoning. Ik vraag u: als u kinderen heeft dan weet u toch hoe lang iemand op een huurhuis moet wachten? Of heeft de Regering geen behoefte om het eigen volk ook redelijkerwijs te helpen aan hun normale behoeftes? Het blindelings volgen van een ideologie maakt je geestelijk arm.

 

Omdat ik op 29 november beloofd had iets te vertellen over de Sharia, wil ik een eigengemaakt gedicht voorlezen:

 

~~~~~~

Tolerant kunnen we zijn

Moslims vinden dat heel fijn

Wanneer bereiken we de grens

Hoe dom zijn wij als mens!

Als alle vrijheid is weggegeven

Zullen we het snel beleven

Dat leven onder de Sharia dan

ondragelijk leed brengen kan.

Er is dan geen weg meer terug

Geschiedenis vertelt ’t vlug!

 

Sharia, sharia, sharia!

De Sharia moeten we hebben als wet.

Dan is het afgelopen met de pret.

Geen rechter meer maar een imam.

Lekker halal eten in plaats van ham.

Allah, zijn naam wordt geprezen, loert

op de hoofden van afvalligen,

ongelovigen, christenen en Joden.

Dus mogen ze die lekker onthoofden.

Dieven lopen dan zonder hand.

Want de Sharia is in het land!!!

De Sharia betekent geen vrede wereldwijd.

De Sharia scheldt anders-gelovigen niets kwijt.

Een moslim mag vier vrouwen trouwen.

Het zal ons steeds meer benauwen.

Homo’s hangen ze op.

De westerse beschaving is een flop!!!

Als je als vrouw westerse kleding draagt

word je door een paar mannen gewelddadig ontmaagd.

Als je je niets aantrekt van de Sharia word je gestenigd.

En dan word je in het Hellevuur vereeuwigd.

Niet-moslims branden in de Hel en zijn niet wijs.

Iedere martelaar wacht 72 maagden in het

Hemels Paradijs!!!

~~~~~~

 

Kortgeleden vroeg ik aan iemand of hij wist wat de Sharia Inhield? Nee, was het antwoord. En op mijn vraag of hij niet bang was of bezorgd om de Islamisering in Nederland, was het antwoord: dat zal niet zo’n vaart lopen. Kijk zolang Islamaanhangers in de minderheid zijn zal de Sharia inderdaad niet worden ingevoerd. Maar met de snelheid van toename van Asielzoekers is het wel logisch dat hun invloed ook zal toenemen.

 

Het volgende citeer ik uit de Koran en behoort bij de Sharia en het zijn niet mijn eigen woorden:

 

Een Moslim die de Islam verlaat moet onmiddellijk worden gedood.

De Islam eist dood door steniging, onthoofding, amputatie van ledematen, enz. van zijn aanhangers.

 

Een niet-moslim (kafir dus wij) mag niet regeren! Zelfs niet zijn eigen land of over zijn eigen volk!

Homoseksualiteit is strafbaar met de dood.

 

Er is geen leeftijdsgrens voor het huwelijk van meisjes. Het huwelijkscontract kan plaatsvinden op elk moment na de geboorte van haar en zij kan worden geconsumeerd op de leeftijd van 8 of 9 jaar.

Opstandigheid van een vrouw geeft haar man toestemming om haar te slaan en haar te verbieden het huis te verlaten.

 

Echtscheiding is alleen in de handen van de man en is zo eenvoudig te zeggen: “Ik ga van je scheiden”

Een vrouw erft de helft van wat een man erft. Is een vrouw dan half zo veel waard als een man? Ja, bij Islamaanhangers wel.

Een man heeft het recht om maximaal 4 vrouwen te hebben en geen van hen heeft het recht om hem te scheiden.

De getuigenis van één vrouw in de rechtbank is de helft waard.

Een vrouw verliest haar voogdij als ze hertrouwt.

Bij een verkrachting moet een vrouw 4 mannelijke getuigen hebben of 8 vrouwen.

 

Een moslimvrouw moet iedere milimeter van haar lichaam bedekken. Dus een burka of niqaab.

Anders wordt zij gezien al een hoer en mag zij dus verkracht worden!

Een Islamaanhanger wordt vergeven als hij zijn vrouw dood op het moment dat hij haar betrapt bij overspel.

Maar het omgekeerde is niet het geval voor vrouwen.

 

Erewraak is ook wat wij niet kennen in onze cultuur.

Gearrangeerde huwelijken is niet normaal, en we willen niet 1400 jaar terug in de tijd.

 

 

Bij dieven worden de handen afgehakt of ze nu man of vrouw zijn, als straf voor wat ze hebben gedaan.

 

Dat was in het kort over de Sharia, nu in het kort wat de Koran leest:

 

1) Er is geen andere God dan Allah.

Mensen van andere religies zijn naar verluidt “vervloekt door Allah”

Dit kan onmogelijk een God van liefde zijn.

 

2) De hele wereld behoort aan Allah. Het is de plicht van alle moslims om het land van de ongelovigen te veroveren.

Dat is de reden waarom ze naar Europa komen dat weet ik zeker!

 

3) Het is de plicht en taak van elke moslim om zich in persoon en al zijn eigendommen in te zetten voor de Jihad.

 

Wij mogen blij zijn met de de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Alhoewel, ook dat erg wordt beperkt. Ik ben het bewijs daarvan.

 

Een vriend van mij zegt altijd en ik citeer hem: Als de Koran bij de mens het linker oor ingaat dan verdwijnen zijn hersenen het rechter oor uit. Kijk om u heen en zie of hij gelijk heeft?

 

Beste vrienden even voor alle duidelijkheid, ik heb geen hekel aan mensen, waar ik wel een hekel aan heb zijn ideologieën zoals het nazisme, het communisme en uiteraard ook aan de islam!

Het moge u allen duidelijk zijn: een oncoloog heeft zijn patiënten lief maar heeft een gigantische hekel aan de kwaal genaamd: kanker, deze kwaal wil de oncoloog met alle middelen die in zijn/haar vermogen ligt bestrijden!

 

Allah is akbar betekent : Allah is groot, nou laat je niks wijs maken, want Allah is helemaal niet akbar.

 

 

Ik bedank jullie voor jullie komst en het willen luisteren naar mij. Ik wens jullie voor straks een veilige reis naar huis. Pas goed op jullie zelf en laat u niet provoceren door wie dan ook. Pegida staat voor geweldloos strijden!

 

Standaard

PEGIDA NEDERLAND AKEN 13-12-2015

Speech Aken 13-12-2015

 

Mijn naam is Raffie Chohan en dit wordt mijn vierde speech namens Pegida Nederland. Ik hoop dat er ook mensen, die vandaag aanwezig zijn, in staat zijn naar Rotterdam te komen op 19 december. Daar wordt de vierde DEMO gehouden van Pegida Nederland.

Ik ben blij voor de mogelijkheid om in Aken een speech te geven. Bij ons in Nederland zijn er niet zoveel mensen die naar een demonstratie gaan. Wat erg vreemd is, want Duitsland heeft eigenlijk gelijke problemen als Nederland als het over de Islam en Asielzoekers gaat.

 

De toestroom van asielzoekers is nauwelijks te stoppen.

Onze Regering is te tolerant. Islamaanhangers hebben voorrang als het gaat om huurwoningen. Normaal gesproken moet een immigrant zich aanpassen aan de regels van het gastland. Maar Asielzoekers hebben een totaal ander doel: Zij willen hun geloof aan ons opdringen. In onze cultuur hebben wij onze familie lief en houden wij van onze vrijheden. Zij kunnen zich nimmer aanpassen en dat willen ze ook niet.

 

Dat de Islam een religie is van tolerantie is de grootste leugen die je over de hele wereld kan horen. Ze willen de Sharia aan ons opdringen en de Sharia is barbaars!

 

Ik kan enkele wetten van de Sharia met u delen:

 

Een moslim die de Islam verlaat moet onmiddellijk gedood worden.

Een niet-moslim mag niet regeren. Zelfs niet over zijn eigen land of over zijn eigen volk!

Er is geen leeftijdgrens voor meisjes die moeten trouwen.

Een huwelijk kan voltrokken worden gelijk na de geboorte van een meisje en geconsumeerd worden op haar 8ste of 9de jaar. Een vrouw verliest haar voogdij als ze hertrouwt.

Rebellerende echtgenotes mogen geslagen worden of verboden worden het huis te verlaten.

Een echtscheiding is alleen maar voor een man en het is al genoeg als hij zegt: ik ga van je scheiden. Een vrouw mag alleen de helft erven van wat een man erft.

Moslims denken waarschijnlijk dat een vrouw de helft waard is van een man!

Een man heeft het recht om 4 vrouwen te hebben.

Bij een rechtszaak is de getuigenis van een vrouw ook voor de helft waard. Dus als er iemand wordt verkracht, heb je 4 manlijke getuigen nodig of 8 vrouwen.

Een Moslima moet haar lichaam bedekken, dus een burka of niqaab.

Een Moslim wordt vergeven als hij zijn vrouw vermoordt, indien ze ontrouw is. Andersom geldt dat niet.

Van dieven worden de handen afgehakt, of het nu een vrouw of man is. De straf is hetzelfde.

Erewraak is ook wat wij niet kennen in onze cultuur.

Gearrangeerde huwelijken is niet normaal, en we willen niet 1400 jaar terug in de tijd.

 

Islam hoort niet in Nederland. De wereld behoort niet toe aan de Islam. Het is de taak van elke Moslim om zich met heel zijn eigendom in te zetten voor de Jihad.

 

In onze cultuur is vrouwenverminking onmenselijk. Vrouwen en mannen zijn gelijk. Wij verachten onthoofdingen, voor ons is het afgrijselijk, mensonterend. En als ze dat willen doen moeten ze dat vooral doen in hun eigen landen. We willen niet dat onze dochters worden verkracht, alleen omdat ze hun schoonheid tonen. Ze kunnen gekleed gaan zoals ze willen.

Het blindelings volgen van een ideologie maakt je geestelijk arm.

 

Khadaffi heeft ooit gezegd:

 

Er zijn tekenen dat Allah de Islam de overwinning in Europa zal geven.

De vijftig miljoen moslims in Europa zullen het binnen enkele decennia veranderen in een moslimcontinent.

Europa bevindt zich in een hachelijke situatie, Australië en Amerika ook.

Zij moeten instemmen met de Moslims of anders de oorlog verklaren aan de Moslims. En zoals het nu gaat met de stroom asielzoekers dat ze allemaal meer kinderen hebben als het gemiddelde Nederlandse gezin, gaan we die kant op. De Islam is een geweldadige ideologie en Henk en Ingrid betalen voor Achmed en Fatima.

 

Help die asielzoekers in de regio. Katar, Koeweit,Bahrain, Saudi Arabië hebben daar meer geld dan wij hier, er is daar plek zat. Nee, dat gebeurt niet, maar er is wel geld om MEGA Moskeeen te bouwen.

Ze hebben daar dezelfde cultuur en godsdienst.

Vol is vol en eigen volk gaat eerst.

 

 

Ikzelf ben geboren in Indonesie en opgegroeid in Nederland. Mijn vader was Moslim en mijn moeder een Christenvrouw.

Allah is akbar betekent : Allah is groot, nou laat je niks wijs maken, want Allah is helemaal niet akbar.

 

Ik ben nog niet zo lang actief met Demonstraties, en heb nu enkele speeches gegeven voor PEGIDA NEDERLAND.

 

Pegida staat voor geweldloos strijden. Bedankt voor jullie komst en een veilige reis terug naar huis en laat je niet provoceren door wie dan ook.

Ik wil jullie nog fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toewensen.

 

Standaard

PEGIDA NEDERLAND ROTTERDAM 29-11-2015

Wij naderen 5 december en zoals we weten is Sinterklaas een kinderfeest, die al vele jaren voor veel vreugde zorgt bij klein en groot. Een onschuldig feest. Een feest die helemaal niks te maken heeft met discriminatie. Een Piet moet zwart zijn, zoals altijd al is geweest. Nu moet hij ineens groen of een andere kleur hebben. ONZIN. Ik ga nu even een klein gedichtje voorlezen:

 

Zie ginds komt een reddingsboot uit ’t Oosten weer aan.
Hij brengt ons véél moslims en ook de Koran.
Hoe huppelt het schaapje het dek op en neer,
Hoe waaien de boerka’s al heen en al weer.
I.S. staat te lachen
en roept ons reeds toe:
” Uw landje wordt het mijne,
de E.U. laat het toe,”

O lieve regering, maak uw volk vlug blij,
stuur die Islam Asielzoekers weer huiswaarts
En houdt Nederland bom- en Islamvrij!!!

 

En nu even serieus:

 

De maand december brengt ons behalve de kou ook weer terug bij wat er gebeurt is in oude en nieuw in de schilderswijk:

Tijdens de jaarwisseling van 2013/2014 werd de politie verrast door een buurtactie vanuit de Moskee in Schilderswijk: vanuit de As-soenah moskee gingen er honderden vrijwilligers met gele hesjes de straat op om de orde te bewaren. Dat was een zorgelijke ontwikkeling. Ik weet niet of u zich dat of kan herinneren?

Stelt u zich eens voor als vrijwilligers van een kerkgenootschap de straat op gaat om tijdens Oud en Nieuw in de buurt patrouilleren. Men zou toch vreemd opkijken. Dit is toch alleen de taak van de Politie? Er is immers toch een scheiding tussen kerk en staat? En daar wringt de schoen. Welke wet wordt er door een dergelijke groep gehandhaafd: de burgerlijke wet of de godsdienstige wet Sharia genaamd? We leven toch nog steeds in Nederland. En de Schilderswijk is op Nederlands grondgebied.

 

Na de aanslagen in Parijs gaat het leven gewoon door, althans zo schijn het te zijn. Maar schijn bedriegt. De mensen worden angstiger op straat.

 

De Franse openbare aanklager heeft gezegd dat twee terroristen die zichzelf opbliezen in Parijs via Griekenland hebben gereisd. Onderzoekers hebben dat op basis van vingerafdrukken geconcludeerd. De extremisten deden zich voor als vluchteling.

Om het moeilijker te maken voor jihadisten om Europa in- en uit te reizen, zal iedereen bij de buitengrenzen van de Europese Unie worden gecontroleerd.

De aangekondigde maatregelen komen een week na de aanslagen in Parijs. De terroristen verantwoordelijk voor het bloedbad konden zonder al te veel problemen Europa in- en uitreizen, hoewel enkele van de daders al door nationale politiekorpsen werd gevolgd.

 

Nu de buitengrenzen scherp gaan controleren zou een goede maatregel zijn maar intussen dwalen er al duizenden niet geregistreerde “vluchtelingen”door Europa. Zelf denk ik trouwens dat het grootste gevaar van de derde generatie geradicaliseerde moslim jongeren komt en die kunnen erg makkelijk aan wapens komen kijk maar eens naar het aandeel van die groep in de criminaliteit maar daar mag je niet op wijzen van onze dhimmi politiek correcte instanties. We mochten er nooit op wijzen dat het met die Islam aanhangers fout aan het gaan was.We zullen het wel merken.

En owee als we ze beledigen. Dan is het discriminatie. En elke confrontatie of discussie slaat dood met de beschuldiging: Je discrimineert.

 

Pegida is tegen geweld. En bij de laatste DEMO werd in de Media gezegd er waren 30 arrestatie, en daarbij wordt niet vermeld dat die voor algemeen AFA aanhangers waren. Zo krijgt Pegida een slechte naam. Want we zijn niet politiek correct.

 

De Moslimgemeenschap blijft stil. Ze zullen niet openlijk afstand nemen van de IS. Durft één van die zogenaamde kritische journalisten eindelijk eens echt in kaart te brengen op hoeveel steun de ideeën van IS bij onze moslim landgenoten mag rekenen? Ik hoorde dat de meeste moslim jongeren in sommige steden de aanslag op straat hebben gevierd. Dat nieuwsfeit van die feestvierende moslimjongeren haalden geen enkel policor journaal! Dat mogen wij namelijk niet zien, de islam mag van de policor overheid en media niet in een slecht daglicht komen te staan! Want islam staat volgens hen nog steeds voor vrede en liefde! Wij weten wel beter.

 

En in de tussentijd krijgt Nederland de een na de andere AZC. Men voorziet niet dat een AZC zo veel negatieve invloed heeft zijn omgeving. Huizen worden minder waard. Ouders zijn bezorg om hun kinderen, niet allen voor hun veiligheid, maar vooral wat voor invloed dit heeft op de toekomst van onze eigen jeugd. Denk aan de getraumtiseerde kinderen die op onze scholen komen. En dan praat ik nog niet eens over het geld dat besteed gaat worden aan extra scholing en taallessen. En onze vrouwen en dochters kunnen die nog veilig over straat met een korte rok?

 

 

 

De jihadisten roepen op de Westerse cultuur te vernietigen. Zeer ervaren mensen van Islamitische Staat en van Al-Qaida ontwikkelen geïmproviseerde explosieven die bijna niet te detecteren zijn op vliegvelden. Dit was het geval met het Russische vliegtuig, waarbij hoogstwaarschijnlijk jidadisten werkzaam op het vliegveld zo’n bom hebben binnengesmokkeld en de gevolgen hiervan zijn u allen bekend, namelijk het Russische vliegtuig in de Egyptische Sinaï-woestijn.

Turkije heeft afgelopen dinsdag een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald dat het Turkse luchtruim bij de Syrische grens had geschonden. Twee piloten daalden met een parachute in het gebied neer. Een van hen is gevangengenomen door Turkmeense strijders in Syrië. Het lot van de ander is nog onbekend.

Dit gaat Putin niet pikken!

 

Politie en het leger zijn er voor de preventie van terrorisme, maar ook de politiek moet haar verantwoordelijkheid dragen. Wie zorgt er voor onze veiligheid? Ook hier hebben wij een eigen verantwoordelijkheid, bedenk wat je zelf kan doen.

Er komt een moment dat Europa klaar is met de islam, want

Europa heeft wél een keus. Dan wordt angst vervangen door de noodzaak een keuze te maken.

Dat is heel jammer voor de goedwillende Islamvolgers. Angst is sowieso een slecht raadgever. Maar vele duizenden voormalige strijders van IS overspoelen Europa. Je moet wel heel naïef zijn als je denkt dat dat geen invloed heeft op onze samenleving.

 

Ons land wordt één groot maatschappelijk welzijnscentrum voor de Islam, en deze meest vredelievende ideologie brengt onze westerse invloeden en vrijheden om zeep.

 

Steeds meer Islamaanhangers komen in de Nederlandse politiek. Dus bij bestuurlijke functies, waar het om Nederlands recht gaat,

waar is hun loyaliteit? Bij Nederland en Nederlanders of bij hun geloof? De islam eist van al haar volgers totale loyaliteit! De hele wereld moet onderworpen worden aan de islam.

 

Ik heb ooit in Duitsland een folder uitgedeeld over de Sharia, na grondig onderzoek met feiten.

Dit zal ik op een volgende DEMO weer doen. Maar daar de waarheid erg hard is en voor sommigen als beledigend wordt opgevat, doe ik het vooralsnog niet. Ik zwicht niet voor de Islam maar meer uit eigen veiligheid.

 

Geschiedenis leert ons dat na onze Pim Fortuyn, wij eigenlijk niks hebben bijgeleerd. Nu is het de PVV die als enige ons belang behantigd. En hopelijk blijven de zetels stijgen. We moeten proberen positief te blijven. Vanzelfsprekend zal ik niet de enige zijn die niet blij is met dit Kabinet. Van mij mag het vallen. Liever gisteren dan morgen!

 

Als laatste zou ik willen weten welke banden de PVDA en GroenLinks precies hebben met de antifascistische actiegroep AFA.

De Internationale Socialisten, die een maand geleden een tegendemonstratie op het Janskerkhof in Utrecht hielden toen Pegida op het Vredenburg in Utrecht mocht protesteren, achten zichzelf vredelievender dan AFA, maar vinden het geen probleem met de radicalere club op te trekken. ,,We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Pegida hun racistische geluid laat horen,” zegt woordvoerder Auke den Otter. Ik ben zelf van buitenlandse afkomst! Hoezo is Pegida dan racistisch? En islam is geen ras maar een ideologie. Utrecht Bekent Kleur is weer een initiatief van de Internationale Socialisten, waarbij ook politieke partijen als GroenLinks en PvdA zich hebben aangesloten. Dit staat in het AD. Ik citeer het slechts. Mensen dit is verraad en het stinkt!!

 

Ik dank jullie allemaal voor het komen naar Rotterdam en een veilige terugreis naar huis!

 

Links-radicale actiegroepen allemaal verbonden met AFA

Standaard

PEGIDA NEDERLAND UTRECHT 8-11-2015

Speech Pegida Nederland 8 november 2015

 

Hallo Utrecht. Dit is de tweede DEMO van Pegida Nederland. Wij willen Dresden feliciteren met hun

eenjarig bestaan. De continuïteit van de wekelijkse DEMO’s in Dresden is bewonderingwaardig. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.

 

Er wordt vaak gezegd dat Geert Wilders slechts de problemen benoemt, en niet met oplossingen komt. Ik vind dat de PVV wel oplossingen geeft echter niet wat de “policor politici” willen zien of horen! Grenzen sluiten en deïslamiseren zijn de oplossingen!

Ach, al de andere dhimmi partijen hebben geen oplossing voor dit probleem. En ondertussen komen er overal AZC’s.

 

Nederland heeft in totaal ongeveer 50 asielzoekerscentra verspreid over het hele land.

Als er feiten benoemd worden zegt men dit is angst zaaien. Hoe kunnen mensen zo blind zijn. Is het niet nu zo dat er slechts één partij is die de problemen benoemd en oplossingen aandraagt, en dat is de PVV.

 

Een motie is er ingediend door GroenLinks.

Er wordt gedebatteerd over dezelfde rechten die de asielzoekers krijgen. En wij, het volk, hebben plichten. De plicht om je eigen huur, zorgverzekering en eigen bijdrage te betalen, en nog veel meer.

Ik geloof niet dat Nederlanders gratis huur en zorgverzekering krijgen. Wie wordt hier nu gediscrimineerd?

 

Rutte zei dat de stroom vluchtelingen in de samenleving tot spanningen leidt. “Tegelijk zien we dat het in de meeste gevallen goed gaat. Ik begrijp dat mensen bezorgd, boos en emotioneel zijn. Kwaad worden mag, maar geweld of daarmee dreigen is uit den boze. Die grens mag nooit overschreden worden. Dat is volkomen onacceptabel. Van mensen en bestuurders blijf je af.”

Ik heb dit geciteerd van de heer Rutte.

Ook wij verafschuwen geweld. En ik ben het dan grotendeels met de woorden van de heer Rutte eens.

Zelf denk ik dat de heren in Den Haag, behalve de PVV, helemaal niet zo dicht bij de bevolking staan om te beseffen wat er speelt, hoe de mensen zich voelen als er een AZC in hun buurt komt of door hun strot wordt geduwd.

 

Moeders die bezorgd zijn om hun kleine kinderen, ouderen die niet zijn opgewassen tegen eventuele criminaliteit. De Samenleving die totaal verandert.

Scholen die extra geld nodig hebben om kinderen op te vangen die getraumatiseerd zijn, de taal moeten leren en niet gewend zijn aan de regelmaat van ons dagelijks ritme. Onze kinderen zijn opgegroeid met Sinterklaas en Kerstfeest, en een Suikerfeest zal dat zeker niet moeten vervangen. Natuurlijk kunnen ze dat thuis wel vieren.

 

In zwembaden en ziekenhuizen is het in Nederland algemeen normaal dat mannen en vrouwen bij elkaar kunnen. Heeft ook allemaal te maken met respect voor elkaar en omdat mannnen en vrouwen gelijk zijn.

Met het gevaar dat men denkt dat ik in herhaling val: een vrouw is zeker niet minder waard dan een man.

 

 

Dit is ook heel vreemd:

=================

Voordat die vluchtelingen hier kwamen zat de regering in de rode cijfers. Er zou en er moest bespaart worden! Allemaal langer werken, enz…. Denk aan de AOW leeftijd.

Toch wel raar dat voor de vluchtelingen er blijkbaar een geldkraan open gaat zoals we dat nog nooit gezien hebben. Er komen arbeidplaatsen bij. Plots is er werk genoeg, alleen spijtig dat deze alleen maar voor die vluchtelingen zijn! En de Nederlandse werklozen en daklozen worden niet geholpen.

 

Nu zijn er al 2.000.000 aanhangers van de Islam in Nederland en dat is ongeveer 12% van de bevolking. De Islamisering van Nederland is al

begonnen, met medewerking van de Nederlandse regering en de EU.

 

De asielindustrie is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft.

De afgelopen weken is duidelijk geworden waar het broze economische herstel in Nederland vandaan komt. Extra banen in de bouw, advocatuur die meer omzet draait, oude hotels en bungalowparken die opeens omzet gaan draaien en lokale middenstand die opeens grote orders krijgen. De oorzaak? Het COA, dat is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA geeft volop opdrachten, aannemers gaan verbouwen, advocaten maken extra uren om formulieren in te vullen en procedures te starten, schoonmakers, cateraars allemaal krijgen zij opdrachten van het COA. Ook de locale middenstand vaart wel bij de komst van een AZC, bakkers, slagers, groenteboeren, allemaal leveren zij aan het COA. Ik geef ze geen ongelijk, na vele magere jaren gun ik het MKB ook een succesje. Waar ik wel aan wil appeleren is dat deze liefdadigheid niet betaald wordt uit de collectezak van de kerk, deze collecte wordt maandelijks bij jou en mij opgehaald. Onze belastingcenten worden rondgepomt om de meelij-industrie levend te houden. Deze meelij-industrie die volledig geïndoctrineerd is door de (extreem)linkse politiek. De meelij-industrie is samen met de asielkurk de aanjaagmotor voor onze broze economie. Niet de maakindustrie, niet de handel, niet de haven van Rotterdam of Schiphol, de asielkurk is waar de Nederlandse economie op drijft.

Wat links niet beseft is dat ze worden gebruikt door de Islam en zodra de Islam in de meerderheid is, GAAN OOK ZIJ ERAAN!! Zie Iran, Libië enz.

Links denkt dat ze zelf nooit slachtoffer zullen worden van de Islam. Deze naïeve gedachte zal snel ontkracht worden als er een meerderheid van de Islam ontstaat in Nederland. Over de verschrikkelijke Sharia zijn de meningen tussen de Islamieten verdeeld.

 

De Islam die de Westerse principes van vrijheid van meningsuiting gaan gebruiken om hun eigen ideologie in praktijk te brengen.

Zolang de Islam in de minderheid is zullen we ‘naast hen’ kunnen leven in een multiculturele samenleving. Omdat de Islamitische ideologie geen vrijheid van godsdienst kent zal er daarom ook geen multiculturele samenleving geduld worden.

 

Ook roep ik de politieleiding op om ons recht op demonstreren te waarborgen. De vorige keer, op 11 oktober, heeft u uw plicht verzaakt. Veel van onze medestanders mochten van u het plein niet op.

U liet zelfs toe dat tegendemonstranten onze demonstratie verstoorden, met geluid en rookbommen, waardoor de speech onverstaanbaar werd. Wij roepen constant op dat wij tegen geweld zijn, laat dan ook de tegendemonstranten niet toe. Uw taak is de wet te handhaven, en wij willen ook alleen gebruik maken van ons recht op vrije meningsuiting!

 

Ik was in Keulen op 25 oktober en al de demonstranten werden gefouilleerd, maar de ANTIFA niet.

Onbegrijpelijk, oké, dit is Duitsland. Maar op 11 oktober, bij de eerste DEMO van Pegida Nederland

hebben wij ook geen geluid gemaakt of rookbommen gegooid bij de tegendemonstranten.

 

 

Ik wil graag eindigen met de woorden van Machiel de Graaf:

 

“Zonder Islam zou Nederland een fantastisch land zijn”

 

Ik dank jullie voor je komst naar Utrecht.

 

 

 

Standaard

PEGIDA NEDERLAND UTRECHT SPEECH 11-10-2015

SPEECH Utrecht 11 oktober

 

Hallo vrienden!

 

Fijn dat jullie naar Utrecht gekomen zijn op deze zondag.

Vandaag heeft Pegida de eerste Demontratie in Nederland en het doet mij genoegen dat wij daarbij volledig gesteund worden door Pegida Duitsland. Daar in Dresden is het begonnen en zou het niet fijn zijn om deze traditie over te nemen. We staan aan het begin, maar daarom niet minder enthousiast om dit tot een succes te maken.

 

Ons land wordt altijd gezien als een rijk land. Onze sociale voorzieningen waren altijd goed. Let wel, daar betalen we ook flink geld voor. Maar langzaam sluipen de veranderingen erin. Onze huizen worden met voorrang gegeven aan asielzoekers. Door de groeiende stroom vluchtelingen zitten in de asielzoekerscentra nog steeds veel vluchtelingen met een verblijfsstatus die wachten op gemeentelijke huisvesting. De ruimte in de asielzoekerscentra is hard nodig voor nieuwe asielzoekers en vluchtelingen.

Gemeentes in Nederland met een groot aantal moslim inwoners worden regelmatig geconfronteerd met felle discussies. Bijvoorbeeld over de mogelijke toepassing van de ‘sharia’, of met de populariteit van jonge islamitische leiders.

 

Het westen is bang voor de islam. En dat weten zij. En met termen als racisme en discriminatie wordt iedere vorm van discussie stopgezet. Dus emancipatie, homohaat, vrouwenmishandeling nemen we maar voor lief. Gewoon uit angst. Geen cartoons meer, theaterstukken. Vrouwen durven niet meer met blote borsten op het strand, mannen gaan nu ook in hun onderbroek douchen. alles om de islam te behagen,

denk maar aan de zwembaden.

Ramadan wordt ineens als een feest gezien.

 

Discussies onder moslims komen vaak niet naar buiten. Het zijn meestal woordvoerders en deskundigen die aan het woord zijn, maar opvattingen van gewone moslims zijn minstens zo belangrijk. Zij geven een goed inzicht in welke ontwikkelingen plaatsvinden bijvoorbeeld op het gebied van huwelijkskwesties, en andere zaken die het dagelijks leven betreffen van moslims.

 

In vele kantines wordt nu alleen halal vlees geserveerd. Overal worden gebedsruimtes ingezet. Let wel, dit zijn geen Moskeeën. In dit kleine land hebben we al meer dan 500 moskeeën en ze rijzen als paddestoelen uit de grond.

In zwembaden hebben ze speciale dagen waar alleen Moslima’s kunnen zwemmen. Op pasfoto’s mag je wel met een hoofddoek, maar niet met een hoed op. Bij de sociale diensten hebben ze een tolk die Moslims kunnen helpen.

Asielzoekers komen voor het merendeel in de bijstand terecht, maar ook het aandeel van Turkse en Marokkaanse Nederlanders is procentueel groot onder de 481.000 mensen die eind 2014 een dergelijke uitkering kregen. Van de asielzoekers spannen Somaliërs de kroon.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek naar bijstandsuitkeringen naar nationaliteit.

Bijna zeven van de tien volwassen Somaliërs krijgen zo’n uitkering. Van de voormalige asielzoekers met een Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit zit ruim de helft in de bijstand.

 

Er worden huwelijken gearrangeerd. Er wordt besnijdenis toegepast. Er is erewraak. Ik kan zo wel heel veel opnoemen, maar we weten allemaal dat dit te maken heeft met de Islamisering van Nederland.

 

Als een Westerse journalist een Arabisch land bezoekt moet ze een hoofddoek om. Maar als een Arabisch Staathoofd hier is hoeft hij een vrouw geen hand te geven. Want een vrouw of dochter is niks waard. En zo komen wij bij het feit dat als men de waarden van een land moet respecteren dat zeker hier geldt.

 

De onvrede in Nederland stijgt met de dag als wij op t.v. zien hoeveel vluchtelingen er weer zijn binnen gekomen in Lampedusa en Griekenland. En in Brussel word beslist hoeveel wij er moeten opnemen. De aanpassingen en tolerantie van onze zijde is op. En onze Regering, die tot taak heeft het Volk te beschermen luistert totaal niet naar ons. Geregeld bereiken ons berichten dat er gevechten uitbreken in Asielcentra. De Christenen die gevlucht zijn naar ons land om de horror in hun land te ontvluchten, zijn nu niet veilig door de Moslims waartussen zij leven.

 

Moslims in Amerika, Europa en Australië willen

hun systeem opdringen door middel van de Sharia, en zo ons dagelijks leven ontwrichten.

Zo zullen vrouwen worden teruggebracht tot het vee, ze zullen al hun rechten verliezen, en zullen worden blootgesteld aan de wetten die hen geen recht geeft om controle over hun leven te hebben. Jonge meisjes zullen systematische verkrachting worden door Islamitische mannen, die in de voetsporen van hun valse pedofiele profeet een voorbeeld zien. Mohammed had een vrouw van 6 jaar en consumeerde het huwelijk toen zij 9 was.

Moslims moeten terug naar hun islamitische staten om zo dit voorbeeld daar te volgen, niet hier!

Deze manier van denken is de meest pathetische dat ik ooit heb gehoord.

Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.

 

Ook wil ik even iets vertellen over inteelt.

De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de Moslims, met inbegrip van grote schade aan de moslims ‘intelligentie, geestelijke gezondheid.

Ieder mens is drager van genetische foutjes. Die manifesteren zich doorgaans niet omdat ze ‘recessief’ zijn. Mensen hebben voor elke eigenschap dubbele genen – een van de vader en een van de moeder.

Het belangrijkste gevaar van huwelijken tussen neef en nicht is dat de kans op een combinatie van twee recessieve ziektegenen wordt verhoogd.

Incest, gedurende 1400 jaar gebruikelijk in islamitische samenlevingen, heeft waarschijnlijk onherstelbare genetische schade aangericht.

Gevolgen voor het Westen en de islamitische wereld de gevolgen voor nakomelingen van bloedverwanten zijn onaangenaam: verhoogde kans op overlijden, een lage intelligentie of achterlijkheid, arbeidsongeschiktheid en ziektes. Andere gevolgen zijn: beperkte sociale vaardigheden, beperkt leervermogen en onvermogen om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. De economische kosten van de gevolgen van incest zijn uiteraard van secundair belang vergeleken met het menselijk leed. Maar dat het grote percentage bloedverwante huwelijken onder moslims ernstige gevolgen heeft voor de westerse cultuur en de islamitische wereld is duidelijk.

 

 

Van 1910 tot 2010 is het aantal christenen in het Midden-Oosten – in landen als Egypte, Israël, Palestina en Jordanië – blijven dalen; eens waren het 14 procent van de bevolking nu zijn er ongeveer 4 procent Christenen. De opkomst van extremistische groepen, evenals de perceptie dat hun gemeenschappen zijn verdwijnen, zorgt ervoor dat mensen vertrekken.

De Arabische lente heeft alles alleen nog erger gemaakt. De dictators Mubarak in Egypte en Gaddafi in Libië werden omvergeworpen, en hun langdurige bescherming van minderheden werd beëindigd. ISIS roeit nu de christenen en andere minderheden helemaal uit. Ook werden de Christenen altijd beschermd door Assad en ook voorheen door zijn vader.

De toekomst van het christendom in de regio is nu onzeker. Hoe lang kunnen ze vluchten voordat zij en andere minderheden zijn uitgegroeid tot een verhaal in een geschiedenisboek? Het christendom is onder een existentiële bedreiging.

 

Met de toestroom van Asielzoekers krijgen wij in Nederland verschrikkelijke toestanden in de straten. Ik ben bang dat de Politie en het Leger dan de orde niet meer in de hand kunnen houden. Wij willen ons veilig voelen in Nederland.

 

“Is dit het einde van het christendom in het Midden-Oosten?” In elk geval, als het aan mij ligt, niet in Europa.

 

De wereldleiders moet snel hun houding veranderen ten opzichte van de Moslims immigratie, anders is het een verloren zaak en dat geeft ons een trieste blik op de toekomst.

 

Als de kindbruidjes niet naar Nederland mogen komen, dan kunnen ze altijd nog kinderbijslag vragen. 

Onze regering is er om ons te beschermen, en ons belang te behartigen! Laat ze dan hun werk goed doen.

 

Voor onze engelse gasten:

For our English guests:*

==============

 

Prime Minister Rutte of the Netherlands said: we are not at war with radical Islam. Angela Merkel said: “Der Islam gehört zu Deutschland”. We have leaders that are plain stupid and ignorant. As long as leaders are blind to what is happening to Europe nothing is going to change. When will we be taking serious.

You have heard many times that “Islam is a tolerant religion”. That is the biggest lie that you can hear all over the World, and this lie is used as a mask to hide the terrible face of Islam. They like to impose Sharia on us. To me Sharia is horror, it is barbaric.

 

Voor onze duitse gasten

Für unsere Deutsche Gäste:

=================

 

Aber nun kurz zu dem, was der Koran lehrt:

1) Es gibt keinen Gott außer Allah

Menschen mit anderem Glauben sind „verflucht durch Allah“

Für mich kann das unmöglich ein liebender Gott sein!

 

2) Die ganze Welt gehört Allah! Es ist der Auftrag aller Moslems, das Land der Ungläubigen einzunehmen. Deshalb kommen sie nach Europa, ich bin mir sicher!

 

3) Muslime haben den Auftrag, ihr Leben und ihr Eigentum dem Jihad zu widmen um die Welt für Allah’s Religion einzunehmen. Und das ist ein Problem für uns in Europa. Der verdammte Jihad, damit wollen wir nichts zu tun haben!

 

 

Dank für das Kommen, und ich bin Stolz auf dich!

Thanks for coming and I am proud of you.

 

 

Deze speech zal ik op mijn FB site zetten onder mijn naam Raffie Chohan.

 

Dank u voor het komen naar Utrecht en ik ben trots op jullie! En geef jezelf een applaus!

 

========================================

 

 

Standaard