ISLAM=EVIL

ISLAM NEEDS EMERGENCY BRAIN SURGERY

To remove the cancerous tumor of Jihad.

Muslim terrorist attack is guaranteed to come.
I suggest banning the Quran and declaring Islam to be a fascist/nazi political party.
That would be a good START.
11713730_518773281616328_6679563202071503948_o

After many speechen in Germany, in English & German, it will be easy to do this speech in Dutch.

Raffie Chohan/Dutch Defense League

=============================

Standaard

SERGAN ENGIN

Een kritiek op de socialisten die de Islam verdedigen
‘De kritiek op de godsdienst is de voorwaarde voor alle kritiek’ – Karl Marx
26-01-2015, 16:58 Tags: islam, marx, socialisme
De kant kiezen van islamisten in naam van de democratie, het ondersteunen van het bestaan van de islamitische sharia; het is gelijk aan het ondersteunen van de objectieven ter organisatie, het versterken en het grijpen van de macht, welke wanneer succesvol – te wijten aan zijn intrinsieke structuur en de theologie van de Islam – al uw vrijheden zal ontnemen, ophangen en verbannen. Net zoals wat er gebeurd is na de “Islamitische revolutie”.

Laat u niet om de tuin leiden door onwetende mensen
De islam zelf is de vijand van de democratie en de vrijheid. Men kan de concrete voorbeelden zien in talloze incidenten die dagelijks plaatsvinden in Iraq, Syrië, Afghanistan, Iran, Saoedi-Arabië en Nigeria. Laat u niet om de tuin leiden door onwetende mensen die u zullen zeggen “Dat is niet wat de islam echt is”, want de islam is juist wel dat. De islamitische wet ziet het ter dood stenigen, homofobie, het afhakken van de hand als straf, pedofilie, vrouwen die als oorlogsbuit seksslaaf worden, vrouwen die tweederangs personen zijn en uitsluitend bestaan om hun man te dienen als zijnde handelswaar, necrofilie gebaseerd op Mohammeds “liggen naast één van zijn vrouwen” implicerend dat hij het lijk verkracht heeft, het verdedigen van het recht om geslachtsgemeenschap te hebben binnen de zes uur na het ogenblik van het overlijden (gebaseerd op de handelingen van Mohammed beschouwd als “traditie”), het doden van diegenen die gebrandmerkt worden als “ketters”, het verkrachten van hun vrouwen, het afpersen van hun eigendom en land, als recht en plicht. Hoe men het draait of keert, de islam is een misdaad tegen de menselijkheid. En misdaad heeft niets te maken met vrijheid.

De islam, die in zijn binnenste het potentieel bevat tot bloedbaden, verkrachting en het opruien tot afpersen, moet verboden worden, en zijn propagandisten zouden moeten berecht worden binnen de context van het tegenspreken van de mensenrechten en het begaan van misdaden tegen de menselijkheid.

In naam der democratie?
Niettegenstaande dit alles zijn er socialisten die spijtig genoeg de kant kiezen van de islamisten in naam van de democratie. Hoewel door haar standpunten,“libertair-links” een politieke structuur vormt waarmee ik meestal akkoord ga – die het verdedigen van seksuele en etnische minderheden samen met de klassenstrijd op zich neemt als een must – ben ik geneigd om daar weg van te blijven wegens haar nalatigheid bij het steunen van islamisten ‘in de naam van de democratie’.

De analyses van zowel Lenin als Marx zijn onjuist wegens het ontbreken van een goede beoordeling. Waarom? Ze betrekken uitsluitend het Christendom in hun analyse van godsdienst bij het verdedigen van de internationale klassenstrijd, en dit is een grote tekortkoming.

In het Communistisch Manifest nemen zij een bepaalde houding aan ten opzichte van de godsdienst die overeenkomt met een analyse uitsluitend gebaseerd op “de kerk”.

Opium van het volk
Hoewel Marx´ uitspraak “godsdienst is opium van het volk” populair is (opium werd gebruikt als medicijn om de pijn te verlichten of te genezen) wordt het eerste gedeelte van de zin vaak overgeslagen. Wanneer Marx zei, “Religie is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld, en de ziel van zielloze omstandigheden.”, interpreteerde hij de godsdienst uitsluitend door de christelijke theologie die beveelt “indien iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan” en hij deed dan ook een inspanning om ’empathie’ te tonen met de religie die hij zag als een medicijn dat de pijn verminderde van de ongeletterde massa´s.

Hij interpreteerde godsdienst niet vanuit de islam, die onmenselijke regels heeft die vrouwen veroordelen tot de dood door steniging, pedofilie-necrofilie verdedigen, het doden van niet-moslims als een recht zien. Omdat hij niets kende van de theologische essentie van de islam vond hij het ook niet nodig om dit onderwerp verder te onderzoeken toen hij het proletariaat opriep zich te organiseren. Spijtig genoeg heeft Marx die stelde “De kritiek op de godsdienst is de voorwaarde voor alle kritiek” niet alle godsdiensten bekritiseerd, en nam daardoor een ontoereikende en verkeerde houding aan ten opzichte van religie. Zonder twijfel maken diegenen die Marx blindelings volgen dezelfde fout.

Wees niet de stier die het slagersmes likt
“Religie moet worden uitgeroepen als een privézaak.“ Met deze bewoording drukken socialisten gewoonlijk hun houding ten opzichte van religie uit. Maar de betekenis van deze woorden moet nauwkeurig gedefinieerd worden om misverstanden te vermijden. “We eisen dat de godsdienst met betrekking tot de staat een privézaak is, maar we kunnen de godsdienst in geen geval tegenover onze partij als een privézaak beschouwen.” zei Lenin. Als men spreekt zoals Lenin, die godsdienst observeerde door het Christendom dat geen bedreiging vormde voor de massa´s zoals “de natie van de Islamitische Sharia” dat wel doet, dat het resultaat was van honderden jaren strijd voor reformatie en vervolgens een periode kende van het ontwikkelen van rationaliteit, wetenschap, kunst en filosofie zonder beperkingen, en zonder een gedegen onderzoek te maken van de theologie van Islam, vervalt men in nonchalance.

Maar aangezien de godsdiensten van de wereld niet uitsluitend uit het Christendom bestaan, heeft geen socialistische staat -en natuurlijk geen socialist- het recht te vervallen in achteloosheid door te verklaren dat religie “een privézaak” is, vermits Islam doodt, verkracht, en de eigendommen van niet-moslims ontfutselt in Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië; landen die nog niet uit het ‘stenen tijdperk’ gekomen zijn.

Om terug te komen op “libertair-links”… De islam ondersteunen in de naam van de democratie is niet anders dan “de domme stier te zijn die het mes van de slager aflikt”; terwijl men aan het likken is, zal het mes je keel doorsnijden… vroeg of laat.

Standaard

OBAMA MUZZRAT

50 U.S. Intelligence officers are saying the Obama regime is altering and whitewashing their ISIS reports and information. Not one. But Fifty. 50. Surprise, Surprise. Barack Hussein Obama/a.k.a. Barry Soetoro has made it possible for the American homeland to be infilitrated by Islamic State and is actively continuing to do so. With all the hoop-la over the ”expected” & hoped for & anticipated coming Presidential election & changing of the guard at 1600 Pennsylvania Av, many aren’t even considering what this evil bastard & agent of the anti-Christ may have in store for us, just around the corner. And many of these same people are the same who will famously say, ”that’s not possible!” and mock those who warn & prepare. Don’t count ur chickens b4 they hatch. 20 January 2017 ain’t here yet. And even if & when it arrives as expected & hoped for, the evil & damage that has been done, inflicted & infilitrated on America is of such a detrimental nature, it will likely prove catastrophic in many different aspects.

 

 

Author unknown

============

 

Standaard